Marc Van Uytfanghe

E-mail
marc.vanuytfanghe@ugent.be
Telefoon
09 264 40 34
Categorie
zelfstandig academisch personeel
emeritus

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 34
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.