Patric Van Oostveldt

E-mail
patrick.vanoostveldt@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Vraagstukken in ruimtestudies

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.