Fred Brackx

E-mail
freddy.brackx@ugent.be
Telefoon
09 264 49 55
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalvergelijkingen en wiskundige natuurkunde
Klassieke analyse
Functionaalanalyse

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Wiskundige Analyse

Functie
ZAP - voortgezette activiteiten onbezold
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 3de verdieping lokaal 073
Telefoon
09 264 49 55
Telefoon Secretariaat
09 264 49 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.