Etienne Kerre

E-mail
etienne.kerre@ugent.be
Telefoon
09 264 47 65
Categorie
zelfstandig academisch personeel

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
ZAP - voortgezette activiteiten onbezold
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 2de verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 47 65
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.