Willy Sarlet

E-mail
willy.sarlet@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalmeetkunde
Differentiaalvergelijkingen en wiskundige natuurkunde
Klassieke mechanica

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde

Functie
ZAP - voortgezette activiteiten onbezold
Adres
Krijgslaan 281, S22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.