Hubert De Brabander

E-mail
hubert.debrabander@ugent.be
Telefoon
09 264 74 87
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Levensmiddelen(bio)chemie
Milieuchemie
Analytische chemie

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
ZAP - voortgezette activiteiten onbezold
Adres
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 74 87
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51

Kabinet van de Rector

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Telefoon
09 264 74 87
Telefoon Secretariaat
09 264 30 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.