Wim Soetaert

E-mail
wim.soetaert@ugent.be
Telefoon
09 264 60 83
09 264 62 26
09 264 60 33
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Microbiële moleculaire genetica
Proteïnenchemie & enzymologie
Industriële biotechnologie & microbiologie
Opleidingsonderdelen
Industriële fermentatieprocessen en downstream processing
Industriële biotechnologie
Microbiologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 2de verdieping lokaal 029
Telefoon
09 264 60 83
09 264 62 26
09 264 60 33
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.