Peter Aerts

E-mail
peter.aerts@ugent.be
Telefoon
09 264 63 22
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Lichamelijke Opvoeding, tussenverd. tss. 1ste en 2de lokaal 005
Telefoon
09 264 63 22
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.