Sylvie Janssens

E-mail
srjansse.janssens@ugent.be
Categorie
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Sociale geografie, sociologie van gemeenschappen en regio's, rurale en stedelijke sociologie en milieugebonden interacties
Politieke wetenschappen
Ecologische antropologie

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
Doctoraatsstudent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.