Peter Rubbens

E-mail
peter.rubbens@ugent.be
Categorie
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Bio-informatica
Computationele biologie
Datamining

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.