Faculteiten

De elf faculteiten van de Universiteit Gent zijn onderverdeeld in meer dan 130 vakgroepen en bieden in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan.

Specifiek voor doctorandi zijn er vijf Doctoral Schools. Deze bieden ondersteuning onder de vorm van gespecialiseerde opleidingen, dragen bij tot de kwaliteitszorg in onderzoek en zorgen voor de maatschappelijke en internationale profilering van het doctoraat.