Afdeling Sportvoorzieningen

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Jan Bonnarens
Adres
Watersportlaan 3
9000 Gent
Directie
Directie Studentenvoorzieningen