Afdeling Huisvesting

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Francis Ascoop
Adres
Stalhof 6
9000 Gent
Directie
Directie Studentenvoorzieningen