Afdeling Maaltijdvoorzieningen

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Vera Putteman
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 51
9000 Gent
Directie
Directie Studentenvoorzieningen

Medewerkers

Administratie MV (19)

Administratie SV (1)

Cafetaria Ardoyen (2)

Cafetaria Blandijn (2)

Cafetaria Coupure (3)

Cafetaria Ledeganck (2)

Cafetaria Rechtsgeleerdheid (2)

Cafetaria UZ -Campus Heymans (4)

Restaurant Bio-ingenieurswetenschappen (4)

Restaurant Boudewijn (4)

Restaurant Club Het Pand (16)

Restaurant De Brug (37)

Restaurant Diergeneeskunde (8)

Restaurant FPPW (8)

Restaurant Kantienberg (9)

Restaurant S5 (11)

Restaurant Sint-Jansvest (3)

Technische dienst (1)