Afdeling Gebruikersondersteuning

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Steven Rogge
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Directie
Directie Informatie- en Communicatietechnologie

Medewerkers

Centraal vlinderteam (1)

Incidentcommunicatie en Kwaliteitszorg (1)

Support (13)

Sysadmin (10)

Training (3)