Afdeling Internationalisering

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Frederik De Decker
Adres
Onderbergen 1
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden

Medewerkers

Beleidsontwikkeling en Projectbeheer (14)

Financieel Beheer (2)

International Support Team (4)

Onderwijsbeleid (1)

Secretariaat (2)

Website (1)

Andere (3)