Afdeling Internationalisering

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Frederik De Decker
Adres
Onderbergen 1
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden

Medewerkers

Beleidsontwikkeling en Projectbeheer (14)

DOWA-website (1)

Financieel Beheer (2)

International Support Team (6)

Onderwijsbeleid (1)

Secretariaat (3)

Andere (3)