Afdeling Internationalisering

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Frederik De Decker
Adres
Onderbergen 1
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden

Medewerkers

Beleidsontwikkeling en Projectbeheer (15)

Financieel Beheer (3)

International Support Team (5)

Onderwijsbeleid (1)

Secretariaat (2)

Website (1)

Andere (5)