Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Piet Ruyssinck
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden

Medewerkers

Attesten, diploma's, bijzonder statuut (4)

Buitenlandse toelatingsdossiers (6)

Campus Kortrijk (1)

DOWA-website (1)

Databeheer en Informatisering (1)

Inschrijvingsbureau Belg. studenten (4)

Inschrijvingsbureau coördinator (1)

Inschrijvingsbureau niet-Belg. studenten (6)

Registratie gaststudenten (1)

Studiegelden (1)

Studieprogramma's, regelgeving en PhD (6)

Secretariaat (1)

Andere (1)