Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Piet Ruyssinck
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden