Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Steven Van Luchene
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden

Medewerkers

Beleidsontwikkeling en Projectbeheer (5)

Institutionele ombudsdienst (2)

Kwaliteitszorg onderwijs (9)

Onderwijsprofessionalisering (4)

Projectbeheer (1)

Secretariaat Open Universiteit (1)

Studiebegeleider Open Universiteit (1)

Andere (8)