Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Contactgegevens

Afdelingshoofd
Hilde Van Puyenbroeck
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden

Medewerkers

ACTIVO (4)

Durf ondernemen (5)

Institutionele ombudsdienst (1)

Onderwijskwaliteitszorg (9)

Onderwijsondersteuning (12)

Open Universiteit (2)

Secretariaat (3)

Studieprogramma's (1)