Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Contactgegevens

Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Directie
Directie Onderwijsaangelegenheden

Medewerkers

Institutionele ombudsdienst (2)

Kwaliteitszorg (10)

Onderwijsprofessionalisering (11)

Open Universiteit (2)

Secretariaat (1)

Andere (3)