Flavia Ruani

E-mail
flavia.ruani@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
postdoctoraal medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Fax
09 264 41 74
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.