Inge De Bal

E-mail
inge.debal@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
student

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
aspirant FWO
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Fax
09 264 41 87

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.