Yves T'Sjoen

E-mail
yves.tsjoen@ugent.be
Telefoon
09 264 40 66
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Nederlandstalige literatuur
Letterkunde van afrika
Hedendaagse letterkunde
Opleidingsonderdelen
Moderne Nederlandse Letterkunde II
Afrikaans: taal- en letterkunde
Nederlandse letterkunde: onderzoeksseminarie
Nederlandse letterkunde IV

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 66
Fax
09 264 41 74
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.